Hlavná stránka > Kontakt

ADC ČÍSELNÍK

 
Identifikačné údaje

ADC Kód 36 miestny jedinečný kód - založený na štandarde UUID (http://en.wikipedia.org/wiki/UUID)
Typ položky Pomocný číselník
Názov -
Doplnok názvu -
Forma Pomocný číselník
Počet celkov v balení Balenie
Veľkosť jedného celku Balenie
Jednotka veľkosti celku Balenie;  pomocný číselník
Variant (Príchuť, farba, vôňa,...)
Iná bližšia špecifikácia -
Sila Štandardizovaný prepočet na jednotku veľkosti vcelku
Jednotka sily Pomocný číselník
Akciový produkt Pomocný číselník
Koncová merná jednotka (KMJ) Pomocný číselník (jednotka samostatne predateľných celkov vzniknutých rozbalením základnej maloobchodnej jednotky)
Počet KMJ v základnej maloobchodnej jednotke (ZMJ) -
ADC Krátky názov Do 40 znakov
Dodávateľ/dodávatelia -
Výrobca -
Krajina pôvodu -

Logistické údaje

GTIN Základnej Maloobchodnej Jednotky (Čiarový kód - EAN, UPC-A,...)
GTIN krabice (Čiarový kód - EAN, UPC-A,...)
GTIN palety (Čiarový kód - EAN, UPC-A,...)
Šírka balenia (ZMJ) v mm -
Výška balenia (ZMJ) v mm -
Hĺbka balenia (ZMJ) v mm -
Počet ZMJ vo vnútornom balení -
Počet ZMJ v krabici -
Počet krabíc vo vrstve palety -
Počet vrstiev na palete -
Skupina "nepodstatná varianta" Združovací kód identifikujúci skupinu rôznych variant (farby, príchute, vône, veľkosti...) inak rovnakého produktu (v rovnakom balení forme a sile) od daného výrobcu - umožňuje objednať ktorýkoľvek produkt z tejto skupiny bez ohľadu na variantu
Skupina "nepodstatný výrobca" Združovací kód identifikujúci skupinu výrobkov s rovnakým zložením v rovnakom balení a forme od rôznych výrobcov - umožňuje objednať ktorýkoľvek alternatívny produkt z tejto skupiny bez ohľadu na výrobcu
Skupina "nepodstatná akcia" Združovací kód identifikujúci skupinu akciových balení s príbalom zadarmo k danému produktu od daného výrobcu - umožňuje objednať ktorýkoľvek alternatívny produkt z tejto skupiny bez ohľadu na akciový príbal
Skupina "nepodstatné balenie" Združovací kód identifikujúci skupinu rôznych balení inak rovnakého produktu (v rovnakej forme a sile) od daného výrobcu - umožňuje objednať ktorýkoľvek alternatívny produkt z tejto skupiny bez ohľadu na veľkosť balenia

Skladovanie

Metóda skladovania -
Teplota skladovania od -
Teplota skladovania do -

Cenotvorba

Kód colnej nomenklatúry -
DPH -
Fotokópia ZIN/stanoviska colného orgánu Elektronický dokument
Zdroj DPH -
VO cena pre distribútora (EUR) -
Odporúčaná MO cena v lekárni (EUR) -


Fotky

Fotografia produktu Elektronický dokument
Fotogafia rozbaleného produktu Elektronický dokument

Rozšírenie pre humánne lieky registrované v SR (HL)

ŠUKL kód -
Príznak unikátnosti ŠÚKL kódu Unikátny ŠÚKL kód = 1; neUnikátny ŠÚKL kód = 0
Držiteľ rozhodnutia o registrácii -
Fotokópia rozhodnutia o registrácii Elektronický dokument (*u produktov zaregistrovaných kratšie ako 1 mesiac)
Registračné číslo -
Stav registrácie -
Platnosť registrácie -
Typ registrácie -
Exspirácia -
PIL Elektronický dokument
SPC Elektronický dokument
Oficiálny ŠUKL názov -
Oficiálny ŠUKL doplnok -
ATC Pomocný číselník
Indikačná skupina Pomocný číselník
Expedičné pravidlo Pomocný číselník
Taxa laborum -
Regulácia marže Áno/Nie
Skupina OPL Skupina omamných alebo psychotropných látok; pomocný číselník
Drogové prekurzory Zaradenie podľa obsahu látok zo skupiny drogových prekurzorov; pomocný číselník
Obsahuje lieh Áno/Nie
Množstvo liehu V g na 1 balenie
Ohlasovacia povinnosť na lieh Áno/Nie
Homeopatický liek Áno/Nie
Tradičný rastlinný liek Áno/Nie
Rádiofarmakum Áno/Nie
Doping obsah látok zakázaných z hľadiska dopingu; pomocný číselník
Reštrikcie k dopingu Pomocný číselník
Cesta podania Pomocný číselník
Určenie Text
Spôsob podania Text
Použiteľné v tehotenstve Áno/Nie
Použiteľné počas dojčenia Áno/Nie
Použiteľné v každom veku Áno/Nie
Odporučenie vzhľadom na vek Text
Iné obmedzenia Text


Rozšírenie pre Zdravotnícke pomôcky, prostriedky a materiál ZP (ZP)

ŠÚKL kód -
Príznak unikátnosti ŠÚKL kódu Unikátny ŠÚKL kód = 1; neUnikátny ŠÚKL kód = 0
Oficiálny ŠUKL názov -
Oficiálny ŠUKL doplnok -
Trieda ZP Pomocný číselník
Regulácia marže Áno/Nie
Katalógový kód výrobcu -
Zatriedenie podľa GMDN Pomocný číselník
Bližšie zatriedenie produktu Pomocný číselník
Typ dokladu k ZP Pomocný číselník
Fotokópia dokladu k ZP Elektronický dokument
Základný popis Text
Určenie Text
Spôsob podania Text
Použiteľné v tehotenstve Áno/Nie
Použiteľné počas dojčenia Áno/Nie
Použiteľné v každom veku Áno/Nie
Odporučenie vzhľadom na vek Text
Iné obmedzenia Text

Rozšírenie kozmetické výrobky, potraviny a doplnky výživy (KV a VD)

Kód podľa kategorizácie: -
Príznak unikátnosti kódu podľa kategorizácie Unikátny kód = 1; neUnikátny kód = 0
Regulácia marže Áno/Nie
Fotokópia rozhodnutia/stanoviska ÚVZ SR Elektronický dokument
Číslo rozhodnutia/stanoviska ÚVZ -
Elektronická verzia etikety Elektronický dokument
Obsahuje lieh Áno/Nie
Množstvo liehu V g na 1 balenie
Podlieha ohlasovacej povinnosti na lieh? Áno/Nie
Určenie Text
Spôsob podania Text
Použiteľné v tehotenstve Áno/Nie
Použiteľné počas dojčenia Áno/Nie
Použiteľné v každom veku Áno/Nie
Odporučenie vzhľadom na vek Text
Iné obmedzenia Text

Rozšírenie pre veterinárne

Číslo povolenia uvedenia na trh -
Fotokópia povolenia ÚŠKVBL: Elektronický dokument
Elektronická verzia etikety Elektronický dokument
Určenie Text
Spôsob podania Text
Iné obmedzenia Text

Farmaceutické suroviny

Skupina OPL Skupina omamných alebo psychotropných látok
Drogové prekurzory Zaradenie podľa obsahu látok zo skupiny drogových prekurzorov

Ostatný sortiment vrátanie liekov na mimoriadny dovoz (OS)

Fotokópia povolenia pre mimoriadny dovoz Elektronický dokument
Číslo povolenia pre mimoriadny dovoz -
Kvóta pre mimoriadny dovoz podľa povolenia -
Platnosť povolenia pre mimoriadny dovoz -
Regulácia marže -
PIL Elektronický dokument
SPC Elektronický dokument
ATC Elektronický dokument
Indikačná skupina Pomocný číselník
Základný popis Text
Skupina OPL Skupina omamných alebo psychotropných látok
Drogové prekurzory Zaradenie podľa obsahu látok zo skupiny drogových prekurzorov


Kategorizácia

Kód podľa MZSR spoločné HL,ZP,VD
Názov podľa MZSR spoločné HL,ZP,VD
Doplnok podľa MZSR spoločné HL,ZP
Preskripčné obmedzenie (PO/PRO) spoločné HL,ZP,VD
Indikačné obmedzenie (IO) spoločné HL,VD
Výnimka revízneho lekára (RL) spoločné HL,VD
MCV v EUR spoločné HL,ZP,VD
Maximálna konečná cena (AKC) v EUR spoločné HL,ZP,VD
Úhrada poisťovne (UZP) v EUR spoločné HL,ZP,VD
Doplatok pacienta (DOP) v EUR spoločné HL,ZP,VD
Doplatok pacienta % spoločné HL,ZP,VD
Spôsob/symbol úhrady (SÚ) spoločné HL,ZP,VD
Počet ŠDL Len HL
Podskupina ZP podľa MZSR Len ZP
Základný funkčný typ Len ZP
Merná jednotka (MJD) Len ZP
Číselný znak KN Len ZP
Množstvové limity Len VD
RD v balení Len VD
Cena za JD v % Len VD
Cena za RD v EUR Len VD