Produkty > Analytics

Analytics

So službou Analytics výrobcom a dodávateľom odpadá nutnosť spracovávať často nekonzistentné vstupné dáta (Sell in) o predajoch od viacerých distribútorov a obchodných partnerov.

Pre zabránenie chybovosti používa Analytics na spracovávaní vstupných dát pre identifikáciu produktov ADC Kódy. Vlastná, denne aktualizovaná databáza lekární umožňuje pri vyhodnocovaní výsledkov zohľadniť zmeny názvu alebo právnej formy lekárne, prípadne jej prechod pod sieť alebo virtuálne združenie.

Používateľ tak má k dispozícii predajné dáta, štruktúrované podľa najdôležitejších kritérií v pravidelnej týždňovej periodicite, čo umožňuje realizovať dôležité obchodné rozhodnutia v reálnom čase.

  • Jednoduché používateľské prostredie
  • Predajné dáta na úrovni produktov, lekární, reprezentantov, distribútorov
  • Možnosť vyhodnocovať dáta podľa sietí a združení lekární
  • Možnosť nastaviť obchodné plány a ich plnenie podľa osobitných kritérií
  • Možnosť klasifikácie lekární podľa obratu alebo bonity
  • Predajné dáta až na týždennej báze
  • Možnosť vývoja služby podľa požiadaviek klienta
  • Možnosť exportu dát do Excelu