Produkty > Autodidaktické testy

Autodidaktické testy

Služba Autodidaktické testy umožňuje profesionálom z oblasti zdravotníctva on-line sústavné vzdelávanie a testovanie svojich vedomostí bez nutnosti cestovania, v pohodlí svojho domova alebo pracoviska. Testy sú starostlivo vybrané a pripravené tak, aby mali vysokú pridanú hodnotu z pohľadu edukácie a reálneho otestovania získaných poznatkov. Všetky testy sú kreditované a po ich účasti získava úspešný riešiteľ kredity sústavného vzdelávania.

Služba zároveň umožňuje realizovať anketové prieskumy medzi zdravotníckymi pracovníkmi, ktoré nemusia spadať pod sústavné vzdelávanie.

Top funkcie:

  • Progresívna forma on-line vzdelávania
  • Kvalitné testy orientované na získanie reálne využiteľných vedomostí
  • Pohodlné vzdelávanie bez nutnosti cestovať
  • Metodika samotného testu vylučuje jeho úspešné absolvovanie bez potrebných poznatkov
  • Testy sú kreditované
  • Službu absolvovalo počas prvého roka jej spustenia viac ako 1 000 farmaceutov

Služba sa nachádza na https://education.adcc.sk/