Spoločnosť PharmINFO vznikla v roku 2006 za účelom vytvorenia systému jednoznačnej identifikácie farmaceutických a príbuzných produktov dostupných na slovenskom trhu.

Našim poslaním je registrácia a správa farmaceutických produktov a následné sprístupňovanie informácií o nich z jedného centrálneho zdroja pre potreby súkromnej i štátnej sféry. Tento zdroj sme nazvali ADC Číselník.

Počas uplynulej dekády sa ADC Číselník vďaka skvelým ľuďom v našej spoločnosti a spolupráci našich obchodných partnerov stal celoslovenským štandardom a zdrojom informácií pre celý liekový reťazec. V súčasnosti je PharmINFO lídrom na trhu s farmaceutickými informáciami a rešpektovanou autoritou vo svojom segmente.

I napriek dosiahnutým úspechom sa naďalej snažíme posúvať hranice možností využitia ADC Číselníka vďaka novým riešeniam, ktoré zlepšujú každodennú prácu profesionálov v oblasti zdravotníctva.