Dokumenty

Kód Názov dokumentu
Systém Centrálneho Zalistovania
D100 Zmluva o poskytovaní služieb
D101 Všeobecné obchodné podmienky
D102 Zmluva o poskytovaní služby VIP Paušál
D103 Všeobecné obchodné podmienky služby VIP Paušál
D104 Príručka pre prácu so Systémom Centrálneho Zalistovania
D105 Údaje potrebné pre zalistovanie produktu do ADC ČÍSELNÍK-a
NobelKOMPLET
D108 Informácia o produkte
D109 Pridané hodnoty NobelKOMPLET pre lekáreň
D110 Údaje o lekárni potrebné pre poskytnutie ADC ČÍSELNÍK-a
D111 Návod na používanie v systéme Pharmacy (NRSYS)
D112 Návod na používanie v systéme Amadeus (NRSYS)
D113 Návod na používanie v systéme WinLSS (PaP)
D114 Návod na používanie v systéme Apoware BS (PharmaServis)
D115 Návod na používanie v systéme ŠKORPIÓN W
D117 Elektronické dodacie listy v systéme Amadeus (NRSYS)
D118 Elektronické dodacie listy v systéme WinLss (PaP)
D119 Elektronické dodacie listy v systéme ApoWare BS (PharmaServis)
D120 Popis a rozsah dát poskytovaných v rámci licencie ADC ČÍSELNÍK NobelKOMPLET
D121 Objednávanie inkontinenčných ZP v systéme Pharmacy a Pharmacy HITT (NRSYS)
D122 Objednávanie inkontinenčných ZP v systéme Amadeus (NRSYS)
D123 Objednávanie inkontinenčných ZP v systéme WinLss (PaP)
D124 Objednávanie inkontinenčných ZP v systéme ApoWare BS (PharmaServis)
D125 Dopárovanie ADC kódu z objednávky v systéme Pharmacy a Pharmacy HITT (NRSYS)
D126 Dopárovanie ADC kódu z objednávky v systéme Amadeus (NRSYS)
D127 Dopárovanie ADC kódu z objednávky v systéme WinLss (PaP)
D128 Dopárovanie ADC kódu z objednávky v systéme ApoWare BS (PharmaServis)
D129 Všeobecné licenčné podmienky pre používanie produktu ADC ČÍSELNÍK NobelKOMPLET
D130 Elektronické dodacie listy v systéme Pharmacy (NRSYS)
D131 Elektronické dodacie listy v systéme Pharmacy HITT (NRSYS)
D132 Návod na používanie v systéme Pharmacy HITT (NRSYS)
D133 Návod na nastavenie dodávateľov v systéme Pharmacy HITT (NRSYS)
D134 Návod na nastavenie dodávateľov v systéme WinLSS (PaP)
eOrdering
D140 Prezentácia služby ADC ČÍSELNÍK eOrdering
D141 Všeobecné obchodné podmienky
D142 Návod na používanie služby ADC ČÍSELNÍK eOrdering
D143 Referencie
DataPLUS
D150 Licenčná zmluva o používaní produktu ADC ČÍSELNÍK DataPLUS
D151 Popis produktu ADC ČÍSELNÍK DataPLUS
D152 Vzorka dát DataPLUS
Iné dokumenty
D160 Biochemické vyšetrenia v lekárni - porovnanie prístrojov