Dokumenty

Kód Názov dokumentu
Systém Centrálneho Zalistovania
D100 Zmluva o poskytovaní služieb [stiahnuť]
D101 Všeobecné obchodné podmienky [stiahnuť]
D102 Zmluva o poskytovaní služby VIP Paušál [stiahnuť]
D103 Všeobecné obchodné podmienky služby VIP Paušál [stiahnuť]
D104 Príručka pre prácu so Systémom Centrálneho Zalistovania [stiahnuť]
D105 Údaje potrebné pre zalistovanie produktu do ADC ČÍSELNÍK-a [stiahnuť]
NobelKOMPLET
D108 Informácia o produkte [stiahnuť]
D109 Pridané hodnoty NobelKOMPLET pre lekáreň [stiahnuť]
D110 Údaje o lekárni potrebné pre poskytnutie ADC ČÍSELNÍK-a [stiahnuť]
D111 Návod na používanie v systéme Pharmacy (NRSYS) [stiahnuť]
D112 Návod na používanie v systéme Amadeus (NRSYS) [stiahnuť]
D113 Návod na používanie v systéme WinLSS (PaP) [stiahnuť]
D114 Návod na používanie v systéme Apoware BS (PharmaServis) [stiahnuť]
D115 Návod na používanie v systéme ŠKORPIÓN W [stiahnuť]
D117 Elektronické dodacie listy v systéme Amadeus (NRSYS) [stiahnuť]
D118 Elektronické dodacie listy v systéme WinLss (PaP) [stiahnuť]
D119 Elektronické dodacie listy v systéme ApoWare BS (PharmaServis) [stiahnuť]
D120 Popis a rozsah dát poskytovaných v rámci licencie ADC ČÍSELNÍK NobelKOMPLET [stiahnuť]
D121 Objednávanie inkontinenčných ZP v systéme Pharmacy a Pharmacy HITT (NRSYS) [stiahnuť]
D122 Objednávanie inkontinenčných ZP v systéme Amadeus (NRSYS) [stiahnuť]
D123 Objednávanie inkontinenčných ZP v systéme WinLss (PaP) [stiahnuť]
D124 Objednávanie inkontinenčných ZP v systéme ApoWare BS (PharmaServis) [stiahnuť]
D125 Dopárovanie ADC kódu z objednávky v systéme Pharmacy a Pharmacy HITT (NRSYS) [stiahnuť]
D126 Dopárovanie ADC kódu z objednávky v systéme Amadeus (NRSYS) [stiahnuť]
D127 Dopárovanie ADC kódu z objednávky v systéme WinLss (PaP) [stiahnuť]
D128 Dopárovanie ADC kódu z objednávky v systéme ApoWare BS (PharmaServis) [stiahnuť]
D129 Všeobecné licenčné podmienky pre používanie produktu ADC ČÍSELNÍK NobelKOMPLET [stiahnuť]
D130 Elektronické dodacie listy v systéme Pharmacy (NRSYS) [stiahnuť]
D131 Elektronické dodacie listy v systéme Pharmacy HITT (NRSYS) [stiahnuť]
D132 Návod na používanie v systéme Pharmacy HITT (NRSYS) [stiahnuť]
D133 Návod na nastavenie dodávateľov v systéme Pharmacy HITT (NRSYS) [stiahnuť]
D134 Návod na nastavenie dodávateľov v systéme WinLSS (PaP) [stiahnuť]
eOrdering
D140 Prezentácia služby ADC ČÍSELNÍK eOrdering [stiahnuť]
D141 Všeobecné obchodné podmienky [stiahnuť]
D142 Návod na používanie služby ADC ČÍSELNÍK eOrdering [stiahnuť]
D143 Referencie [stiahnuť]
D144 Manuál k modulu Vlastné rabaty služby ADC ČÍSELNÍK eOrdering [stiahnuť]
DataPLUS
D150 Licenčná zmluva o používaní produktu ADC Číselník DataPLUS [stiahnuť]
D151 Popis služby ADC DataPLUS [stiahnuť]
D152 Vzorka dát DataPLUS [stiahnuť]
D153 Popis prístupu k dátam a fotografiám [stiahnuť]
Iné dokumenty
D160 Biochemické vyšetrenia v lekárni - porovnanie prístrojov [stiahnuť]
Kde kúpiť
D170 Všeobecné obchodné podmienky [stiahnuť]