Cenník

Kód Názov služby / produktu Cena bez DPH Doplňujúca informácia
ADCNet.
1300 ADCNet. základná licencia individuálne

v závislosti na technickej podpore

NobelKOMPLET
1100 Aktivačný poplatok € 90 jednorazovo

Zahŕňa:

  • Vytvorenie účtu
  • Aktiváciu licencie
  • Inštaláciu číselníka na diaľku v lekárenskom systéme
  • Nastavenie parametrov a prihlasovacích údajov v systéme lekárne
  • Záverečnú kontrolu
1101 Ročná licencia na službu € 526,00
1102 Reaktivácia služby € 60 jednorazovo

Reaktivácia licencie, ktorá nebola uhradená ani do 30 kalendárnych dní v stanovenom termíne splatnosti, po opakovaných výzvach na úhradu. Poplatok je faktúrovaný osobitnou faktúrou

1103 Školenie v mieste prevádzky lekárne € 95 jednorazovo

Výjazd školiteľa do miesta prevádzky lekárne v rámci SR

ADC Číselník
1000 ADC Číselník verzia L1 € 727 / mesiac

Možnosť dokúpiť ďalšie typy dát, výber z viac ako 200 polí

1001 ADC Číselník verzia L2 € 146 / mesiac

Možnosť dokúpiť ďalšie typy dát, výber z viac ako 200 polí

1002 Aktivačný poplatok € 2800 jednorazovo
Systém Centrálneho Zalistovania
2001 Aktivácia služby € 180 jednorazovo
2002 Zalistovanie 1 produktu € 32,70 jednorazovo
2003 Údržba 1 produktu € 7,30 / rok
2004 Opätovná aktivácia služby € 225 jednorazovo
2005 Opätovne chybné údaje € 32 jednorazovo
2006 Expresné zalistovanie € 225 jednorazovo

Zalistovanie do 2 hodín

2007a Service Level Agreement (SLA) € 162,50 / mesiac
  • Zalistovanie do 24 hodín
  • Predplatený kredit
  • Zvýhodnený reaktivačný poplatok
2007b Service Level Agreement (SLA) Small € 169 / rok
  • Predplatený kredit
  • Zvýhodnený reaktivačný poplatok
2008 VIP Paušál € 5 640 / rok

Paušálny poplatok za zalistovanie a údržbu neobmedzeného počtu produktov

2009 Poplatok za prevod položiek € 78 jednorazovo (1-10 položiek), € 112 jednorazovo (11-29 položiek), € 169 jednorazovo (30-100 položiek), € 225 jednorazovo (101- a viac položiek)

Administratívny poplatok súvisiaci s prevodom položiek na vybraného dodávateľa v závislosti na počte prevádzaných položiek

eOrdering
3001 Aktivácia služby € 560 jednorazovo

Platí aj pre aktiváciu API rozhrania

3002 Ročná licencia € 1 740 / rok

6 používateľských účtov

3003 1 používateľské konto nad rámec € 62 / max. rok *

Nad rámec 6 používateľských účtov.
* doba od poskytnunia do exspirácie aktuálnej licencie

3004 Poplatok za aktualizáciu / výmenu exist. konta € 67 jednorazovo
3005 Modul "Vlastné rabaty" € 110 / rok

Pri poskytnutí k čerpanej licencii na eOrdering ide o cenu na dobu od poskytnutia modulu do exspirácie aktuálnej licencie na eOrdering

3006 Školenie € 290 / 1-3 osoby, € 405 / 4-5 osôb, € 490 / 6 a viac osôb

Preškolenie nového tímu už existujúceho klienta

MyData
1650 Aktivácia služby € 2 600 jednorazovo
1651 Mesačná licencia € 590 / mesiac

neobmedzený počet používateľských účtov, kontingenčná tabuľka, max. 100 položiek, každá položka nad rámec 0,9 EUR bez DPH /mesiac

1652 Poplatok za aktualizáciu / výmenu exist. konta € 56 jednorazovo
1655 Školenie € 290 / 1-3 osoby, € 405 / 4-5 osôb, € 490 / 6 a viac osôb

Preškolenie nového tímu už existujúceho klienta

Elektronické dodacie listy
4001 Aktivácia služby € 2 860 jednorazovo
4002 Mesačná licencia € 145 / mesiac
4003 1 používateľské konto nad rámec € 62 / max. rok *

Nad rámec 3 používateľských účtov.
* doba od poskytnunia do exspirácie aktuálnej licencie

DataPLUS
5001 Poplatok za prvotné poskytnutie € 2 700 jednorazovo
5002 Mesačná aktualizácia € 67 / mesiac
5003 Kvartálna aktualizácia € 180 / kvartálne
5004 Ročná aktualizácia € 560 / rok
5001v Poplatok za prvotné poskytnutie (vlastný vodoznak) € 3 300 jednorazovo
5002v Mesačná aktualizácia (vlastný vodoznak) € 85 / mesiac
5003v Kvartálna aktualizácia (vlastný vodoznak) € 215 / kvartálne
5004v Ročná aktualizácia (vlastný vodoznak) € 790 / rok
5005 Dáta nad rámec > Dispenzačné minimum € 5 820 / rok
5006 Dáta nad rámec > ATC skupina € 153 / rok
5007 Dáta nad rámec > ADC Klasifikácia € 349 / rok
5008 Dáta nad rámec > Výskyt v kategorizácii € 139 / rok
5009 Dáta nad rámec > Odkaz na príbalový leták € 160 / rok
Kde kúpiť
1600 Aktivácia služby € 290 jednorazovo
1601 Poplatok za 1 Preklik € 0,12 / 1 preklik

Fakturácia 1x mesačne za prekliky realizované v mesiaci predchádzajúcom mesiacu fakturácie

Marketing
1400 Inzercia a mediálne kampane individuálne

Kontaktujte nás

Trends
7001 Aktivácia prístupu do webovej aplikácie a nastavenie služby € 700 jednorazovo
7002 Základná licencia ADC Trends (dáta v rozsahu do 100 produktov) € 330 / mesiac
7003 Navýšený rozsah dát (každých ďalších 100 produktov) € 56 / mesiac
7004 Okresné dáta € 112 / mesiac
7005 História dát (24 mesiacov) € 56 / mesiac
7006 Mesačné notifikácie o nových konkurenčných produktoch na trhu € 56 / mesiac
7007 Prvotné zaškolenie používateľov V cene prvotného poskytnutia
7008 Školenie používateľov nad rámec prvotného zaškolenia € 150 jednorazovo
7009 Administratívny úkon pri zmene/aktualizácii služby € 56 jednorazovo
Ostatné služby
1500 Administratívne služby € 67 / hodina

Cena za každú začatú hodinu

1501 Nadštandardný servis u klienta € 67 / hodina

Cena za každú začatú hodinu

1502 Programátorské práce na objednávku € 90 / hodina

Cena za každú začatú hodinu

1503 Odborné konzultácie € 78 / hodina

Cena za každú začatú hodinu