Cenník

Kód Názov služby / produktu Cena bez DPH Doplňujúca informácia
ADCNet.
1300 ADCNet. základná licencia individuálne

v závislosti na technickej podpore

NobelKOMPLET
1100 Aktivačný poplatok € 59,99 jednorazovo

Zahŕňa:

  • Vytvorenie účtu
  • Aktiváciu licencie
  • Inštaláciu číselníka na diaľku v lekárenskom systéme
  • Nastavenie parametrov a prihlasovacích údajov v systéme lekárne
  • Záverečnú kontrolu
1101 Ročná licencia na službu € 479,88
1102 Reaktivácia služby € 30 jednorazovo

Reaktivácia licencie, ktorá nebola uhradená ani do 30 kalendárnych dní v stanovenom termíne splatnosti, po opakovaných výzvach na úhradu. Poplatok je faktúrovaný osobitnou faktúrou

1103 Školenie v mieste prevádzky lekárne € 50 jednorazovo

Výjazd školiteľa do miesta prevádzky lekárne v rámci SR

ADC Číselník
1000 ADC Číselník verzia L1 € 625 / mesiac

Možnosť dokúpiť ďalšie typy dát, výber z viac ako 200 polí

1001 ADC Číselník verzia L2 € 125 / mesiac

Možnosť dokúpiť ďalšie typy dát, výber z viac ako 200 polí

1002 Aktivačný poplatok L1: € 1900,-; L2: € 1300,-
Systém Centrálneho Zalistovania
2001 Aktivácia služby € 130 jednorazovo
2002 Zalistovanie 1 produktu € 25,99 jednorazovo
2003 Údržba 1 produktu € 5,80 / rok
2004 Opätovná aktivácia služby € 200 jednorazovo
2005 Opätovne chybné údaje € 20 jednorazovo
2006 Expresné zalistovanie € 180 jednorazovo

Zalistovanie do 2 hodín

2007a Service Level Agreement (SLA) € 150 / mesiac
  • Zalistovanie do 24 hodín
  • Predplatený kredit
  • Zvýhodnený reaktivačný poplatok
2007b Service Level Agreement (SLA) Small € 150 / rok
  • Predplatený kredit
  • Zvýhodnený reaktivačný poplatok
2008 VIP Paušál € 5 000 / rok

Paušálny poplatok za zalistovanie a údržbu neobmedzeného počtu produktov

2009 Poplatok za prevod položiek € 50 jednorazovo (1-10 položiek), € 90 jednorazovo (11-29 položiek), € 140 jednorazovo (30-100 položiek), € 190 jednorazovo (101- a viac položiek)

Administratívny poplatok súvisiaci s prevodom položiek na vybraného dodávateľa v závislosti na počte prevádzaných položiek

eOrdering
3001 Aktivácia služby € 199 jednorazovo

Platí aj pre aktiváciu API rozhrania

3002 Ročná licencia € 1 500 / rok

6 používateľských účtov

3003 1 používateľské konto nad rámec € 50/ max. rok *

Nad rámec 6 používateľských účtov.
* doba od poskytnunia do exspirácie aktuálnej licencie

3004 Poplatok za aktualizáciu / výmenu exist. konta € 50 jednorazovo
3005 Modul "Vlastné rabaty" € 99 / rok

Pri poskytnutí k čerpanej licencii na eOrdering ide o cenu na dobu od poskytnutia modulu do exspirácie aktuálnej licencie na eOrdering

3006 Školenie € 250 / 1-3 osoby, € 350 / 4-5 osôb, € 420 / 6 a viac osôb

Preškolenie nového tímu už existujúceho klienta

ADC Číselník Analytics MyData
1650 Aktivácia služby € 50 jednorazovo
1651 Mesačná licencia € 480 / mesiac

neobmedzený počet používateľských účtov, kontingenčná tabuľka, max. 100 položiek, každá položka nad rámec 0,9 EUR bez DPH /mesiac

1652 Poplatok za aktualizáciu / výmenu exist. konta € 50 jednorazovo
1655 Školenie € 250 / 1-3 osoby, € 350 / 4-5 osôb, € 420 / 6 a viac osôb

Preškolenie nového tímu už existujúceho klienta

Elektronické dodacie listy
4001 Aktivácia služby € 2500 jednorazovo
4002 Mesačná licencia € 125 / mesiac
DataPLUS
5001 Poplatok za prvotné poskytnutie € 2 500 jednorazovo
5002 Mesačná aktualizácia € 50 / mesiac

mesačné náklady 50 EUR

5003 Kvartálna aktualizácia € 132/ kvartálne

mesačné náklady 44,17 EUR

5004 Ročná aktualizácia € 480 / rok

mesačné náklady 40 EUR

Kde kúpiť
1600 Aktivácia služby € 100 jednorazovo
1601 Poplatok za 1 Preklik € 0,09 / 1 preklik

Fakturácia 1x mesačne za prekliky realizované v mesiaci predchádzajúcom mesiacu fakturácie

Marketing
1400 Inzercia a mediálne kampane individuálne

Kontaktujte nás

Ostatné služby
1500 Administratívne služby € 50 / hodina

Cena za každú začatú hodinu

1501 Nadštandardný servis u klienta € 60 / hodina

Cena za každú začatú hodinu

1502 Programátorské práce na objednávku € 80 / hodina

Cena za každú začatú hodinu

1503 Odborné konzultácie € 70 / hodina

Cena za každú začatú hodinu