Kontakt

PharmINFO spol. s r.o.
Ružová dolina 6
821 08 Bratislava

Tel: 02/4825 246 0
Email: info@pharminfo.sk
Web: www.pharminfo.sk

IČO: 36658111
DIČ: 2022218473
IČ DPH: SK2022218473

IBAN: SK51 1100 0000 0026 2910 7277
SWIFT: TATRSKBX

Zalistovanie a správa produktov / SCZ 

Tel: 02/4825 246 1
Email: scz@pharminfo.sk

Systémy pre lekárne a distribútorov / NobelKOMPLET

Tel: 02/4825 246 2
Email: support@pharminfo.sk

Transferové objednávanie / eOrdering

Tel: 02/4825 246 3
Email: support@pharminfo.sk

Dáta pre internetové lekárne / DataPLUS

Tel: 02/4825 246 3
Email: support@pharminfo.sk