Produkty > ADC Číselník

ADC Číselník

ADC Číselník je elektronická databáza farmaceutických produktov v Slovenskej republike. Jeho poslaním je sprístupňovanie informácií o farmaceutických produktoch pre segment zdravotníctva z jedného centrálneho dátového zdroja. Informačné systémy výrobcov, distribútorov, lekární a ďalších subjektov tak preberajú validované a denne aktualizované odborné, finančné, logistické a legislatívne informácie o viac ako 25 000 farmaceutických produktoch dostupných na trhu.

Z rozsahu až do 120 typov informácií ku každému produktu zohráva kľúčovú úlohu jednoznačný identifikátor - ADC Kód, ktorého priradenie na skladové karty vytvára základné predpoklady pre elektronickú komunikáciu a poskytovanie sofistikovaných služieb pre celý liekový reťazec.

Vytvorenie centrálneho dátového zdroja a jeho prepojenie s tisíckami informačných systémov subjektov v liekovom reťazci navždy zmenilo spôsob, akým dnes tieto subjekty vykonávajú väčšinu svojich kľúčových činností. Informačné systémy v lekárňach so zavedením ADC Číselníka prešli zo stavu off  line do stavu online.

Elektronické objednávanie, overovanie dostupnosti produktov na trhu alebo príjem elektronických dodacích listov sú dnes samozrejmosťou, rovnako ako zakladanie skladových kariet s údajmi z ADC Číselníka. Novým štandardom sa stalo automatické zobrazovanie informácií k vydávaným produktom a vyhodnocovanie interakcií priamo na výdajnom mieste v lekárni.

ADC Číselník sa stal celoslovenským štandardom. Viac ako 90 % lekární na Slovensku, všetci významní veľkodistribútori sortimentu lekární dnes majú číselník inštalovaný vo svojich informačných systémoch a tisíce produktov ročne v ňom registruje a aktualizuje vyše 800 farmaceutických spoločností a dodávateľov. V roku 2016 prostredníctvom ADC Číselníka objednali lekárne u svojich distribútorov 25 miliónov položiek a reprezentanti farmaceutických firiem na lekárne 6,9 miliónov položiek.

Zabezpečovanie vysokej kvality ADC Číselníka, schopnosť flexibilne reagovať na neustále sa meniace prostredie a poskytovanie sofistikovaných služieb pre ľudí a spoločnosti pôsobiacich v segmente zdravotníctva je našim záväzkom i poslaním, pretože si uvedomujeme, že výsledky ich práce vplývajú na kvalitu života každého z nás.

Cenník

Kód Názov služby / produktu Cena bez DPH Doplňujúca informácia
1000 ADC Číselník verzia L1 € 645 / mesiac

Možnosť dokúpiť ďalšie typy dát, výber z viac ako 200 polí

1001 ADC Číselník verzia L2 € 130 / mesiac

Možnosť dokúpiť ďalšie typy dát, výber z viac ako 200 polí

1002 Aktivačný poplatok L1: € 2500,-; L2: € 1300,-