Produkty > ADCNet.

ADCNet.

ADCNet. je komunikačná platforma vyvinutá špeciálne pre používateľov ADC Číselníka. Platforma definuje technické štandardy pre úpravu akéhokoľvek informačného systému tak, aby bol kompatibilný s ostatnými systémami používajúcimi ADCNet.

Implementáciou platformy ADCNet. do informačného systému distribútora, lekárne, výrobcu a ostatných subjektov liekového reťazca sa zabezpečuje prístup k ADC Číselníku, jeho aktualizácia a elektronická komunikácia medzi informačnými systémami liekového reťazca.

Pre používanie ADC Číselníka nie je potrebné meniť existujúci informačný systém. ADCNet. je v súčasnosti masovo rozšírený a niekoľkoročnou praxou overený štandard pre elektronickú komunikáciu v liekovom reťazci v SR, ktorý sa neustále vyvíja sledujúc najmodernejšie technologické trendy. Na tejto platforme medzi sebou komunikujú elektronicky lekárne, distribútori a výrobcovia farmaceutických produktov v SR.

Top funkcie:

  • Univerzálna komunikačná platforma pre používanie ADC Číselníka
  • Najširšia podpora informačných systémov v rámci liekového reťazca
  • Implementácia bez nutnosti výmeny informačného systému
  • K dispozícii viacero modulov: Databázová časť (CB) Transférové objednávanie (TOS) Objednávanie lekární (AOS) Nákupné objednávky (SO)

Cenník

Kód Názov služby / produktu Cena bez DPH Doplňujúca informácia
1300 ADCNet. základná licencia individuálne

v závislosti na technickej podpore