Produkty > eOrdering

eOrdering

eOrdering je služba umožňujúca reprezentantom farmaceutických firiem realizáciu transferových objednávok pre lekárne. Je najpoužívanejšou službou svojho druhu na Slovensku, pretože ako jediná v sebe zahŕňa tri kľúčové funkcie, a to odosielanie objednávok s okamžitou odozvou, prehľad skladových zásob distribútorov v reálnom čase a denne aktualizovaný zoznam lekární. Služba obsahuje množstvo funkcií, vrátane tvorby vlastných kampaní, správy rabatov, vlastných virtuálnych rabatových skladov alebo manažmentu nevybavených položiek. Pre stovky reprezentantov farmaceutických firiem a dodávateľov je kľúčovým nástrojom pre každodennú prácu.

Top funkcie:

  • Objednávanie z jedného miesta a na všetkých distribútorov rovnako
  • Automatizované vybavovanie objednávok s okamžitou odozvou u 5 distribútorov (Unipharma, Phoenix, Med-Art, Unimed, Pharmos)
  • Skladové zásoby vlastných produktov u 5 distribútorov (aktualizácia každých 30 minút) aj podľa distribučných stredísk a lekární
  • Kompletná denne aktualizovaná databáza lekární a výdajní ZP v SR s overeným kontaktmi, fakturačnými údajmi a vyznačením otvorenia, zatvorenia či nahradenia prevádzky
  • Možnosť nastaviť automatické sledovanie a dodatočné vybavenie zatiaľ nevybavených položiek bez potreby zásahu reprezentanta
  • Kompletné štatistické dáta o transferovom predaji produktov a výkonnosti reprezentantov Možnosť skladovej evidencie vlastných rabatových položiek
  • Možnosť implementácie služby eOrdering/TOS do vlastného informačného systému cez aplikačné rozhranie eOrdering API.

Služba sa nachádza na https://www.pharminfo.sk/portal/eordering/

Cenník

Kód Názov služby / produktu Cena bez DPH Doplňujúca informácia
3001 Aktivácia služby € 560 jednorazovo

Platí aj pre aktiváciu API rozhrania

3002 Ročná licencia € 1 740 / rok

6 používateľských účtov

3003 1 používateľské konto nad rámec € 62 / max. rok *

Nad rámec 6 používateľských účtov.
* doba od poskytnutia do exspirácie aktuálnej licencie

3004 Poplatok za aktualizáciu / výmenu exist. konta € 67 jednorazovo
3005 Modul "Vlastné rabaty" € 110 / rok

Pri poskytnutí k čerpanej licencii na eOrdering ide o cenu na dobu od poskytnutia modulu do exspirácie aktuálnej licencie na eOrdering

3006 Školenie € 290 / 1-3 osoby, € 405 / 4-5 osôb, € 490 / 6 a viac osôb

Preškolenie nového tímu už existujúceho klienta

Dokumenty

Kód Názov dokumentu
D140 Prezentácia služby ADC ČÍSELNÍK eOrdering [stiahnuť]
D141 Všeobecné obchodné podmienky [stiahnuť]
D142 Návod na používanie služby ADC ČÍSELNÍK eOrdering [stiahnuť]
D143 Referencie [stiahnuť]
D144 Manuál k modulu Vlastné rabaty služby ADC ČÍSELNÍK eOrdering [stiahnuť]