Produkty > Elektronické dodacie listy

Elektronické dodacie listy

V minulosti lekárne často riešili problém s prepisovaním papierových dodacích listov od priamych dodávateľov, predovšetkým kozmetických firiem. Časovo náročná práca prinášala so sebou chybovosť a v lekárni patrila jednoznačne k tým najnepopulárnejším.

Služba Elektronické dodacie listy túto nutnosť odstraňuje tým, že umožňuje priamym dodávateľom lekární vystavovať elektronické dodacie listy v ADC Číselníku a lekáreň si takto vystavené dodacie listy pohodlne stiahne priamo do svojho informačného systému bez nutnosti ručného prepisovania alebo prijímania dodacích listov cez nie vždy spoľahlivý email.

Top funkcie:

  • Lekárňam odpadá nutnosť prepisovať papierové alebo prijímať e-mailové dodacie listy
  • Úspora času, zabránenie chybovosti
  • Dodávateľ ani lekáreň pre používanie služby nemusí meniť svoj informačný systém
  • Vždy aktuálny prehľad o vytvorených dodacích listoch

Služba sa nachádza na https://edl.adcc.sk/

Cenník

Kód Názov služby / produktu Cena bez DPH Doplňujúca informácia
4001 Aktivácia služby € 2 860 jednorazovo
4002 Mesačná licencia € 145 / mesiac
4003 1 používateľské konto nad rámec € 62 / max. rok *

Nad rámec 3 používateľských účtov.
* doba od poskytnunia do exspirácie aktuálnej licencie