Produkty

ADC Číselník

ADC ČÍSELNÍK je centrálna databáza farmaceutických produktov. K dispozícii vo verzii pre informačné systémy i webovej verzii pod značkou ADC.

ADCNet.

ADCNet. je komunikačná platforma vyvinutá špeciálne pre používateľov ADC Číselníka. Platforma definuje technické štandardy pre úpravu akéhokoľvek informačného systému tak, aby bol kompatibilný s ostatnými systémami používajúcimi ADCNet.

Systém centrálneho zalistovania

Systém centrálneho zalistovania je služba umožňujúca výrobcom a dodávateľom sortimentu lekárne odoslanie žiadosti o zalistovanie a aktualizáciu svojich produktov v ADC Číselníku.

NobelKOMPLET

NobelKOMPLET je verzia ADC Číselníka určená pre lekárne, vďaka ktorej môže lekáreň číselník využívať priamo vo svojom lekárenskom informačnom systéme.

eOrdering

eOrdering je služba umožňujúca pohodlnú realizáciu a správu transferových objednávok určená pre reprezentantov farmaceutických firiem navštevujúcich lekárne.

Trends

ADC Trends umožňuje sledovanie vývoja slovenského trhu farmaceutických produktov. Dostupnosť dát na úrovni okresu a týždňovej periodicity pre rozhodnutia v správnom čase.

Premium Pack

Služba Premium Pack je služba určená najmä pre farmaceutické spoločnosti a inštitucionálnych klientov. Zahŕňa balík špeciálnach služieb a nástrojov pre cielené zvyšovanie predaja produktov a povedomie značky v odoborných komunitách.

DataPLUS

Služba DataPLUS umožňuje naplnenie a aktualizáciu internetových lekárni údajmi z ADC Číselníka, vrátane fotografií produktov.

Elektronické dodacie listy

Služba Elektronické dodacie listy umožňuje priamym dodávateľom lekární vystavovať elektronické dodacie listy v ADC Číselníku a lekárňam ich sťahovanie do svojho informačného systému.

Dispenzačný trenažér

ADC Dispenzačný trenažér je špeciálny workshop vedený formou praktických cvičení pre malú skupinu lekárnikov. Cieľom workshopu je skvalitňovať zručnosti lekárnikov pri výdaji a umožniť im tak dosahovať lepšie výsledky pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pacientom.

Autodidaktické testy

Služba Autodidaktické testy umožňuje profesionálom z oblasti zdravotníctva on-line sústavné vzdelávanie a testovanie svojich vedomostí bez nutnosti cestovania, v pohodlí svojho domova alebo pracoviska.

Služba zároveň umožňuje realizovať anketové prieskumy medzi zdravotníckymi pracovníkmi, ktoré nemusia spadať pod sústavné vzdelávanie.

ADC Interakcie

Služba umožňuje overovanie interakcií medzi liekmi, výživovými doplnkami, účinnými látkami ako aj overovanie kontraindikácií lieku.

ADC Interakcie sú určené pre lekárov a farmaceutov. V špeciálnej verzii pre lekárne sú dostupné ako súčasť služby NobelKOMPLET.

Systém zatriedenia a klasifikácií

Systém zatriedenia a klasifikácie produktov umožňuje zaradenie kompletného farmaceutického sortimentu do viacerých zatriedení zohľadňujúcich rôzne kritériá, ako aj do jednotnej klasifikácie.