Produkty > Trends

Trends

ADC Trends umožňuje sledovanie vývoja slovenského trhu farmaceutických produktov.

Dostupnosť dát na úrovni okresu a týždňovej periodicity pre rozhodnutia v správnom čase.

  • Informácie o trhových podieloch vlastných a konkurenčných produktov
  • Aktuálne dáta za uplynutý týždeň s nízkym časovým odstupom
  • Sledovanie vývoja trhu až na úroveň okresu
  • Možnosť vytvárať vlastné skupiny produktov a segmentov
  • Variabilné zobrazovanie dát cez hodnoty, percentá, grafy alebo mapy
  • Interaktívna mapa pre rýchlu indikáciu vývoja trhu
  • Funkcia "Udalosti" pre zobrazovanie vplyvu kampaní a kategorizácie na vývoj predaja

Cenník

Kód Názov služby / produktu Cena bez DPH Doplňujúca informácia
7001 Aktivácia prístupu do webovej aplikácie a nastavenie služby € 700 jednorazovo
7002 Základná licencia ADC Trends (dáta v rozsahu do 100 produktov) € 330 / mesiac
7003 Navýšený rozsah dát (každých ďalších 100 produktov) € 56 / mesiac
7004 Okresné dáta € 112 / mesiac
7005 História dát (24 mesiacov) € 56 / mesiac
7006 Mesačné notifikácie o nových konkurenčných produktoch na trhu € 56 / mesiac
7007 Prvotné zaškolenie používateľov V cene prvotného poskytnutia
7008 Školenie používateľov nad rámec prvotného zaškolenia € 150 jednorazovo
7009 Administratívny úkon pri zmene/aktualizácii služby € 56 jednorazovo