Produkty > NobelKOMPLET

NobelKOMPLET

NobelKOMPLET je verzia ADC Číselníka určená pre lekárne, vďaka ktorej môže lekáreň číselník využívať priamo vo svojom lekárenskom informačnom systéme na elektronické objednávanie u distribútora, overovanie dostupnosti produktov na trhu a automatické zobrazovanie informácií o vydávaných produktoch priamo na táre.

Lekáreň je on-line prepojená s centrálnym ADC Číselníkom, preto jeho distribúcia a aktualizácia prebieha automaticky niekoľkokrát denne. Stiahnutím ADC Číselníka dochádza v lekárenskom systéme automaticky k priradeniu ADC Kódov na skladové karty, čím sa zabezpečí jednoznačná identifikácia produktov v lekárni. Vďaka nej môže následne lekáreň využívať jeho plnú funkcionalitu.

Top funkcie:

 • Odborné informácie o práve vydávanom produkte vo forme piktogramov a textov
 • Dispenzačné minimá k liekom a spôsob použitia k ostatným produktom
 • Inteligentný systém overovania interakcií medzi liekmi
 • Informácie o dostupnosti produktov u veľkodistribútorov
 • Informácie o novinkách na trhu
 • Informácie o orientačnej a odporúčanej cene
 • Informácie o prípadných odborných rozporoch zistených u niektorých položiek
 • Kompletný set informácií potrebných pre založenie skladovej karty
 • Zakladanie skladových kariet priamo z ADC Číselníka pred zaradením produktu do elektronickej objednávky; proces je rýchly, presný a v maximálne možnej miere automatizovaný; vhodné predovšetkým pre doplnkový sortiment
 • Odosielanie elektronických objednávok k distribútorom
 • Potvrdenie elektronickej objednávky obratom do pár sekúnd
 • Elektronické dodacie listy bez rizika ich straty/oneskorenia

Registrácia

Ak máte záujem o NobelKOMPLET, svoju lekáreň zaregistrujte tu.

Cenník

Kód Názov služby / produktu Cena bez DPH Doplňujúca informácia
1100 Aktivačný poplatok € 59,99 jednorazovo

Zahŕňa:

 • Vytvorenie účtu
 • Aktiváciu licencie
 • Inštaláciu číselníka na diaľku v lekárenskom systéme
 • Nastavenie parametrov a prihlasovacích údajov v systéme lekárne
 • Záverečnú kontrolu
1101 Ročná licencia na službu € 479,88
1102 Reaktivácia služby € 30 jednorazovo

Reaktivácia licencie, ktorá nebola uhradená ani do 30 kalendárnych dní v stanovenom termíne splatnosti, po opakovaných výzvach na úhradu. Poplatok je faktúrovaný osobitnou faktúrou

1103 Školenie v mieste prevádzky lekárne € 50 jednorazovo

Výjazd školiteľa do miesta prevádzky lekárne v rámci SR

Dokumenty

Kód Názov dokumentu
D108 Informácia o produkte
D109 Pridané hodnoty NobelKOMPLET pre lekáreň
D110 Údaje o lekárni potrebné pre poskytnutie ADC ČÍSELNÍK-a
D111 Návod na používanie v systéme Pharmacy (NRSYS)
D112 Návod na používanie v systéme Amadeus (NRSYS)
D113 Návod na používanie v systéme WinLSS (PaP)
D114 Návod na používanie v systéme Apoware BS (PharmaServis)
D115 Návod na používanie v systéme ŠKORPIÓN W
D117 Elektronické dodacie listy v systéme Amadeus (NRSYS)
D118 Elektronické dodacie listy v systéme WinLss (PaP)
D119 Elektronické dodacie listy v systéme ApoWare BS (PharmaServis)
D120 Popis a rozsah dát poskytovaných v rámci licencie ADC ČÍSELNÍK NobelKOMPLET
D121 Objednávanie inkontinenčných ZP v systéme Pharmacy a Pharmacy HITT (NRSYS)
D122 Objednávanie inkontinenčných ZP v systéme Amadeus (NRSYS)
D123 Objednávanie inkontinenčných ZP v systéme WinLss (PaP)
D124 Objednávanie inkontinenčných ZP v systéme ApoWare BS (PharmaServis)
D125 Dopárovanie ADC kódu z objednávky v systéme Pharmacy a Pharmacy HITT (NRSYS)
D126 Dopárovanie ADC kódu z objednávky v systéme Amadeus (NRSYS)
D127 Dopárovanie ADC kódu z objednávky v systéme WinLss (PaP)
D128 Dopárovanie ADC kódu z objednávky v systéme ApoWare BS (PharmaServis)
D129 Všeobecné licenčné podmienky pre používanie produktu ADC ČÍSELNÍK NobelKOMPLET
D130 Elektronické dodacie listy v systéme Pharmacy (NRSYS)
D131 Elektronické dodacie listy v systéme Pharmacy HITT (NRSYS)
D132 Návod na používanie v systéme Pharmacy HITT (NRSYS)
D133 Návod na nastavenie dodávateľov v systéme Pharmacy HITT (NRSYS)
D134 Návod na nastavenie dodávateľov v systéme WinLSS (PaP)