Produkty > Systém centrálneho zalistovania

Systém centrálneho zalistovania

Systém centrálneho zalistovania je služba umožňujúca výrobcom a dodávateľom sortimentu lekárne odoslanie žiadosti o zalistovanie a aktualizáciu svojich produktov v ADC Číselníku.

Samotné zalistovanie produktov do ADC Číselníka je náročný proces podliehajúci viacstupňovej kontrole pri spracovaní širokého spektra odborných, finančných, logistických a legislatívnych informácií.

Okrem bežných informácií dochádza aj k spracovávaniu a priraďovaniu špecifických údajov, ako obsah omamných látok a prekurzorov, odporúčaná metóda skladovania, dátum prvého uvedenia produktu na trh v SR alebo cieľovej skupiny podľa veku a pohlavia.

Súčasťou zalistovania produktov je pridelenie ADC Kódu, ktorý natrvalo zabezpečuje jednoznačnú identifikáciu produktov. Okrem toho získa každý produkt aj svoj klasifikačný kód umožňujúci jeho zaradenie do špeciálne vyvinutého klasifikačného stromu, ktorý pokrýva okrem humánnych liekov aj potraviny a výživové doplnky, kozmetické výrobky, zdravotnícke pomôcky, veterinárne lieky, farmaceutické suroviny a ostatný sortiment.

Služba je poskytovaná na základe zmluvnej spolupráce s výrobcom alebo dodávateľom a k dispozícii je formou vlastného používateľského rozhrania dostupného na webovej stránke ADC Číselníka.

Top funkcie:

  • Zalistovaním produktov do ADC Číselníka odpadá nutnosť ich registrácie u viacerých dodávateľov
  • Centrálny zdroj identifikačných kódov a údajov zabezpečuje kompatibilitu elektronickej komunikácie v liekovom reťazci, aktualizácia produktov sa prejaví automaticky
  • O kvalitu a validáciu údajov sa stará skúsený tím farmaceutov s dlhoročnými skúsenosťami so spracovaním farmaceutických dát a znalosťou prostredia liekového reťazca

Služba sa nachádza na https://www.pharminfo.sk/portal/scz/

Cenník

Kód Názov služby / produktu Cena bez DPH Doplňujúca informácia
2001 Aktivácia služby € 180 jednorazovo
2002 Zalistovanie 1 produktu € 32,70 jednorazovo
2003 Údržba 1 produktu € 7,30 / rok
2004 Opätovná aktivácia služby € 225 jednorazovo
2005 Opätovne chybné údaje € 32 jednorazovo
2006 Expresné zalistovanie € 225 jednorazovo

Zalistovanie do 2 hodín

2007a Service Level Agreement (SLA) € 162,50 / mesiac
  • Zalistovanie do 24 hodín
  • Predplatený kredit
  • Zvýhodnený reaktivačný poplatok
2007b Service Level Agreement (SLA) Small € 169 / rok
  • Predplatený kredit
  • Zvýhodnený reaktivačný poplatok
2008 VIP Paušál € 5 640 / rok

Paušálny poplatok za zalistovanie a údržbu neobmedzeného počtu produktov

2009 Poplatok za prevod položiek € 78 jednorazovo (1-10 položiek), € 112 jednorazovo (11-29 položiek), € 169 jednorazovo (30-100 položiek), € 225 jednorazovo (101- a viac položiek)

Administratívny poplatok súvisiaci s prevodom položiek na vybraného dodávateľa v závislosti na počte prevádzaných položiek

Dokumenty

Kód Názov dokumentu
D100 Zmluva o poskytovaní služieb [stiahnuť]
D101 Všeobecné obchodné podmienky [stiahnuť]
D102 Zmluva o poskytovaní služby VIP Paušál [stiahnuť]
D103 Všeobecné obchodné podmienky služby VIP Paušál [stiahnuť]
D104 Príručka pre prácu so Systémom Centrálneho Zalistovania [stiahnuť]
D105 Údaje potrebné pre zalistovanie produktu do ADC ČÍSELNÍK-a [stiahnuť]